Шановні мешканці та гості міста!
Вітаємо Вас на сайті Заліщицької міської ради. З його допомогою ми розширюємо можливості для безпосереднього спілкування з Вами. Тут ми регулярно повідомлятимемо про наші плани, найсвіжіші проекти, анонси подій найбільш важливих питань життя нашого міста. Також завдяки «Online приймальні» ми зможемо оперативно отримувати і реагувати на Ваші листи з питаннями, пропозиціями та скаргами.

Головне Управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області

Чи може особа з інвалідністю з дитинства одночасно отримувати пенсію по втраті годувальника і соціальну допомогу?

Особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, за наявності такого права.

Відповідно до пункту 2.18 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (із змінами) визнання особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги.

У разі якщо дитина визнана особою з інвалідністю з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається висновок МСЕК про настання інвалідності до досягнення особою вісімнадцятирічного віку (висновок про час настання інвалідності).

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані від органів, що призначають допомогу, відомості про вид отриманої допомоги та період її одержання (за наявності).

Державна соціальна допомога призначається і виплачується органами соціального захисту населення, а пенсія у зв’язку з втратою годувальника – органами Пенсійного фонду України. Відтак, у разі, якщо особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років, одержує в органах Пенсійного фонду України пенсію по інвалідності та набуває права на призначення пенсії в разі втрати годувальника, їй слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та необхідними документами про перехід на пенсію у разі втрати годувальника, та, відповідно, до органів соціального захисту населення за призначенням державної соціальної допомоги як особі з інвалідністю. 

Головне управління 

Пенсійного фонду України 

в Тернопільській області

Головне управління пенсійного фонду України в Тернопільській області

Про пенсійне забезпечення потерпілих від Чорнобильської катастрофи

З 01 липня 2021 року внесено зміни до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, зокрема, відповідно до статті 54 цього Закону у всіх випадках пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

  • для І групи інвалідності – 6 000 грн;
  • для ІІ групи інвалідності – 4 800 грн;
  • для ІІІ групи інвалідності – 3 700 грн. 

Розміри пенсії, визначені статтею 54, починаючи з 2022 року, щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

З врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 року №185 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році”, яка передбачає проведення індексації пенсій та щомісячних страхових виплат, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів, зазначені мінімальні розміри пенсій становлять:

  • для І групи інвалідності – 8 839,03 грн (6 000*1,14*1,197*1,0796);
  • для ІІ групи інвалідності –7 071,36 грн (4 800*1,14*1,197*1,0796);
  • для ІІІ групи інвалідності – 5 450,85 грн (3 700*1,14*1,197*1,0796). 

Відповідно до чинного законодавства, якщо в осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також в осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю I групи – 100 відсотків, в осіб з інвалідністю II групи – 80 відсотків, в осіб з інвалідністю III групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (за 2023 рік такий показник становив 14 308,46 грн), таким особам з інвалідністю виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів. Окрім того, з 1 березня щороку передбачено збільшення такої адресної допомоги, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для призначення пенсії за рік, що передує року перерахунку адресної допомоги. 

Так, з 01 березня 2024 року для усіх ліквідаторів – осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС розміри пенсій не можуть бути нижчими:

– для І групи – 14 308,46 грн; 

– для II групи – 11 446,77 грн (14 308,46*80%); 

– для ІІІ групи – 8 585,08 грн (14 308,46*60%).

Щодо учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, то з урахуванням змін внесених до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року №656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій” пенсійна виплата з 01 березня 2024 року становитиме в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи – 15 347 гривень, II групи – 12 396 гривень, III групи – 8 500 гривень.

З 01 грудня 2022 року також набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в частині зміни механізму визначення середньомісячного заробітку особам, які для визначення розміру пенсії по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника надали довідки про заробітну плату за період роботи в зоні відчуження за 1986-1990 роки.

З 01 березня 2024 року при розрахунку середньомісячного заробітку зазначеній категорії застосовується показник середньої заробітної плати 7 994,47 грн (7 405,03*1,0796).

Крім того, відповідно до зазначеної постанови особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право обчислювати пенсію із заробітної плати (доходу), визначеної (визначеного) з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року. 

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії, призначеної у 2024 році, складає: 2,48105=7 100,00 грн (мінімальна заробітна плата на 01 січня 2024 року) х 5/14308,46 грн (середня заробітна плата за 2023 рік). 

Призначення пенсій за зверненнями, що надходять починаючи з 21 лютого 2024 року, здійснюється із застосуванням коефіцієнта 2,48105.

У разі коли особа звертається за призначенням пенсії з урахуванням заробітної плати (доходу), одержаної (одержаного) за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, органи Пенсійного фонду України визначають два показники середньомісячного коефіцієнта заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії: 

1. обчислений відповідно з врахуванням заробітку із зони відчуження; 

2. обчислений виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. 

Після визначення двох коефіцієнтів пенсія призначається з урахуванням вищого середньомісячного коефіцієнта заробітної плати.

Головне управління 

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

11.04.2024

ПЕРОРАЛЬНА ІМУНІЗАЦІЯ ДИКИХ М’ЯСОЇДНИХ ТВАРИН

Сказ – одна з найнебезпечніших хвороб, спільних для тварин та людей, яка уражає центральну нервову систему з ознаками поліенцефаломієліту, супроводжується паралічами і без лікування завжди закінчується смертю. Поширюють сказ у природі лисиці, вовки, єнотовидні собаки та бродячі тварини, однак, основним джерелом  сказу є червона лисиця.

Завдяки впровадженню широкомасштабної імунізації собак і здійсненню суворих ветеринарно-санітарних заходів, сказ, джерелом збудника якого були собаки, майже ліквідований як епізоотія.  Вакцинація проводиться тільки домашніх тварин, а небезпека йде від тварин з дикої фауни, яких не можна піддати класичним щепленням. 

Напружена епізоотична ситуація щодо сказу в Україні та зокрема у Чортківському районі Тернопільської області і в громаді потребує дієвих заходів профілактики і боротьби з цією хворобою. У зв’язку зі стійкою циркуляцією вірусу серед диких тварин, особливе місце в системі заходів боротьби зі сказом займає пероральна імунізація диких тварин. Цьогоріч заплановано проведення  кампанії з такої імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу принад з вакциною. У зв’язку з воєнним станом, використовують лише наземний розподіл принад.

В основі програм боротьби зі сказом природного типу  були заходи, що спрямовані на зниження щільності популяції лисиць – основного джерела збудника інфекції. Проте такий вплив мав тимчасовий ефект, тому що популяція лисиць має здатність до швидкого відтворення, а пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин гарантує формування стійкого імунітету проти хвороби на відповідній території. 

В квітні-травні  2024 року заплановано провести весняну кампанію з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Під час кампанії будуть застосовуватись спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м’ясоїдних, яка безпечна для людей та інших тварин. 

Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Вакцина створює специфічний імунітет при пероральному застосуванні; безпечна для інших тварин, для людини і природного середовища; стабільна в польових умовах. Розповсюдження вакцини відбуватиметься польовими та лісовими угіддями поза територіями населених пунктів, боліт, водоймищ, авто – та залізничних  шляхів.

Звертаємось до мешканців громади, що  при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, а залишати привабливими для тварин. Заздалегідь дякуємо за розуміння!

Чортківське районне  управління Головного

управління Держпродспоживслужби

в  Тернопільській області

https://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2023/09/9_skaz.png

Заліщицький відділ Чортківської філії Тернопільського ОЦЗ

Отримай ваучер на оплату навчання за професією тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А2, В1

У квітні 2024 року розпочинається підвищення кваліфікації за ваучером за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорій А2, В1 на базі Зборівського фахового коледжу ТНТУ імені І. Пулюя. 

У плані навчання: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки й агротехнології, експлуатаційне регулювання тракторів, будова, принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт, ремонт тракторів.

Довідково: Ваучер – це документ, який дає право безоплатно пройти навчання за однією із 124 професій та спеціальностей із затвердженого Переліку https://is.gd/qjIfuw

Все про організацію навчання за ваучером – на вебсторінці Державного центру зайнятості у розділі “Навчання” – “Ваучери”, посилання тут http://surl.li/feqeq

За детальнішою інформацією щодо навчання за ваучером та щодо дат початку навчання наступних груп – зверніться у  Заліщицький відділ Чортківської філії Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або за тел. «гарячої лінії» – 063 5765756.

Заліщицький відділ Чортківської філії

Тернопільського обласного центру зайнятості