Для збереження людського життя й здоров’я, зменшення чисельності загиблих виникає необхідність теоретичної підготовки населення та оволодіння ним  практичних навичок щодо надання необхідної допомоги та відповідної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Особливо актуальності набуває проведення такої підготовки серед учнів загальноосвітніх закладів. Саме на це має бути спрямована позакласна та позашкільна робота з дітьми та підлітками по здобуттю ними базових знань та набуттю практичного досвіду щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Здобувачі освіти мають можливість займатись у гуртку «Юний рятувальник». Гурток розрахований для учнів від 7  по 11 клас, реалізується 5 навчальних закладах громади та охоплює 93 здобувача освіти.

Програма гуртка побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань, вмінь і навичок щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Зміст тем відповідає вимогам Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями знань, необхідних для ведення здорового способу життя.