Про доступ до публічної інформації

Про доступ до публічної інформації

 Для забезпечення ефективної реалізації права кожного на свободу вираження поглядів та доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб, Верховною Радою України 13 січня 2011 року був прийнятий Закон України “Про доступ до публічної інформації”, який набрав чинності 10 травня 2011 року.

Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституції України.

З часу набрання чинності Законом України “Про доступ до публічної інформації” у Заліщицькому відділі Чортківської місцевої прокуратури створені усі умови для забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка створюється при виконанні службових обов’язків її працівниками.

Зокрема, на інформаційному стенді Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури оприлюднена публічна інформація, визначена статтею 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Також вжито заходів щодо належної організації роботи по розгляду запитів на публічну інформацію.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться в службовому приміщенні Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури за адресою: м.Заліщики вул.С.Бандери, 10а.

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Також запити на інформацію подаються на:

— тел/факс:  (03554)2-13-43;

— адресу електронної пошти: zalischyky@tern.gp.gov.ua.

Запит на інформацію має містити (стаття 14 Закону):

1)  ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2)  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3)  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником прокуратури, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит, що не перевищує за обсягом 10 сторінок, надається безкоштовно.

Прокурор Заліщицького відділу

Чортківської місцевої прокуратури                                      Діана Голоден