Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. З об’єктивних причин, в роботі сесії за згодою депутатів може бути оголошена перерва. Сесія повинна продовжити свою роботу протягом двох тижнів або в інший визначений строк за рішенням ради.

Сесія скликається в міру необхідності.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше – 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і питань, які передбачається винести на розгляд ради.

Сесія ради є повноважною якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.